Επισκευές
mobile phone repair
Επισκευάζουμε ή βελτειώνουμε το κινητό σας τηλέφωνο με πιστοποιημένους - πτυχιούχους τεχνικούς και γνήσια εξαρτήματα, σε λίγο χρόνο και μικρό κόστος, παρέχωντας εγγύηση καλής λειτουργίας.
 
Επικοινωνία
 

Επισκευές

Με την εμπιστοσύνη που παρέχει η εμπειρία των τεχνικών μας, καθώς και με τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλησμό που διαθέτουμε, επισκευάζουμε ή συντηρούμε το κινητό σας τηλέφωνο γρήγορα και σίγουρα, με γνήσια ανταλλακτικά, ενώ παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργείας.

Παρακολουθούμε στενά τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνουν τα κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογία (3G - Smart Phones κλπ) καλύπτωντας τις ανάγκες σε συντήρηση και των πλέων εξελιγμένων κινητών τηλεφώνων που υπάρχουν στην Ελληνική αγωρά.

.